Optinen koordinaattimittaus – videomittaus

Nykyaikaisten tuotteiden valmistustarkkuudet sekä pyrkimys korkeaan laatuun edellyttävät kykyä mitata tarkasti pienten ja muodoltaan monimutkaisten kappaleiden dimensionaalisia suureita. Videomittalaitteet sekä konenäkö ovat vakiintuneet kosketuksettomiin tarkkuusmittauksiin.

MIKESillä on Mitutoyo Quickvision Hyper QV-350 videomittakone, joka on varustettu myös koskettavalla mittakärjellä. Optisesti mitattaessa laite käyttää hyväkseen CCD-kameralla konenäön menetelmin saatua mittauspisteen paikkaa sekä paikkatietoa, joka saadaan mekaanisten johteiden yhteyteen asennetuista tarkoista asteikoista. Korkeuskoordinaatin laite mittaa fokusointimenetelmän avulla.

 Quickvision.jpg      Quickvision measurement.jpg

Laitteisto on tietokoneohjattu ja kappaleiden mittaus voidaan suorittaa automatisoidusti. Mittauslaitteella voidaan mitata pituutta, halkaisijaa, kulmaa, suoruutta, tasomaisuutta, yhdensuuntaisuutta ja ympyrämäisyyttä. Laite soveltuu erityisesti mittaamaan piirilevyjä, ohutseinäisiä hentoja muovi- ja metallikappaleita, sekä muita kappaleita, joiden mittaaminen koskettaen on hankalaa tai mahdotonta. Mitattavaa kappaletta voidaan valaista objektiivin läpi tulevalla myötävalolla, rengasvalolla ja alavalolla. Rengasvalossa on neljä ohjattavaa segmenttiä ja sen korkeus on säädettävissä.

MIKES tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöitäviä tarkkoja optisia tai koskettavia dimensiomittauksia. Toimeksiannosta riippuen mittauksista tehdään joko kalibrointitodistus tai mittauspöytäkirja.

Videomittauskoneen ominaisuudet. 

Ominaisuus ​Tiedot
​Mittaustilavuus​350 mm x 350 mm x 150 mm
​Mittauspöydän koko​490 mm x 550 mm
​Mitattavan kappaleen maksimipaino​15 kg
​Pienin mittausepävarmuus (k=2) optisesti mitattaessa *​U1XY = (0,8 + 2 L/1000) µm **
U2XY = (1,4 + 3 L/1000) µm **
U1Z = (3 + 2 L/1000) µm **
​Pienin mittausepävarmuus (k=2) koskettavalla kärjellä mitattaessa​U1XY = (1,8 + 2 L/1000) µm
​Maksiminopeus (pikaliike)​100 mm/s
​Maksimikiihtyvyys​490 mm/s2
*   Laitteen toistuvuus mahdollistaa tarvittaessa myös tätä tarkemmat mittaukset. Hyvin määritellyn
    mittauskohteen ja substituutiomittauksen kanssa päästään alle 0,5 µm epävarmuuteen.
** L on mittauspituus millimetreissä. U1 on epävarmuus mitattaessa yhden akselin suuntaisesti ja
    U2 vastaavasti mitattaessa kahden akselin suuntaisesti.

 

Lisätietoja

  • Ville Byman, tutkija, puh. 050 386 9327, sähköposti ville.byman(at)vtt.fi
  • Björn Hemming, erikoistutkija, puh. 040 773 5744, sähköposti bjorn.hemming(at)vtt.fi  


​<<< takaisin pituuskalibrointien etusivulle