Interferometrialaboratorio

VTT MIKESin interferometriset mittaukset suoritetaan state of the art -tason pituusmittauslaboratoriossa, jossa mittauspöydät ovat tärinävaimennettuja, kosteus vakioitu ja laboratorion lämpötila säädetty tarkasti 20 °C:seen (ks. kuva alla). Eri pituuden mittauslaboratorioissa ilman kiertosuunta on suunniteltu sinne sijoitettujen toimintojen vaatimusten kautta. Tiloissa, joissa tarvitaan paras mahdollinen lämpötilan tasaisuus ja pienin poikkeama lämpötilasta 20 °C, on valittu ylöspäin suunnattu ilman kiertosuunta. Se on paras tapa poistaa laitteiden tuottama lämpökuorma ja tasoittaa lämpötilaerot laboratoriossa. Lisäksi pituuden pitkien siirtonormaalien kalibroinnit tapahtuvat automaattisesti ilman, että mittaustilassa on ihmisiä mittausten aikana. Näillä toimilla tarkkuusinterferometrialaboratoriossa päästään asetettuun (20 ± 0.05) °C:n lämpötilan tasaisuuteen ja tarvittaessa lämpötilaa voidaan säätää 0.01 °C:n resoluutiolla.  Laboratorion olosuhteet mahdollistavat kansainvälisesti huipputarkat interferometriset pituusmittaukset. Interferometrien täysin automatisoidut mittausohjelmat puolestaan mahdollistavat edulliset kalibroinnit. VTT MIKES -metrologialaitoksen suunnittelu ja toteutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin artikkelissa [1]. 

aktiivinen tärinävaimennus         Laboratorion lämpötilan säätöjärjestelma

Vasemmalla kaaviokuva aktiivisesta tärinävaimennuksesta, jossa mittalaitepöydät (F) on tuettu kävelylattian (G) läpi paineilmavaimenteiseen (K) 80 tonnin betonialustaan (J). Oikealla kaaviokuva ilman lämpötilan säätöjärjestelmästä. [1]

 
 
  1. A. Lassila, M. Kari, H. Koivula, U. Koivula, J. Kortström, E. Leinonen, J. Manninen, J. Manssila, T. Mansten, T. Meriläinen, J. Muttilainen, J. Nissilä, R. Nyblom, K. Riski, J. Sarilo and H. Isotalo, Design and performance of an advanced metrology building for MIKES, Measurement 44, 399–425 (2011). https://doi.org/10.1016/j.measurement.2010.10.013
     

Lisätietoja  

  • Antti Lassila, tutkimusryhmän vetäjä, puh. 040 767 8584, sähköposti antti.lassila(at)vtt.fi. 

  
​<<< takaisin pituuskalibrointien etusivulle