Akustiikka


Mikrofonien kalibrointi

Kalibroimme IEC-standardin IEC 61094-1 mukaisia ½- (LS2P) ja 1- (LS1P) tuuman kondensaattorimikrofoneja (taulukko). Kalibrointitapa riippuu asiakkaan tarvitsemasta mittaustarkkuudesta. Pienimmät kalibrointiepävarmuudet saadaan resiprookkimenetelmällä. Monissa tapauksissa riittää vertailu referenssimikrofoniin äänitasokalibraattorin avulla.

Mittausmikrofonien kalibrointiepävarmuudet:

Mikrofonit.JPG 


Äänitasokalibraattorit

Äänitasokalibraattorit ja mäntä-äänilähteet ovat MIKESin akustiikkalaboratorion suurin yksittäinen kalibroitava laiteryhmä. Kalibroimme äänitasokalibraattoreiden äänenpainetasot pistetaajuuksilla. Samalla mitataan äänilähteen särö ja taajuus.

 Äänitaso.JPG

 

Kiihtyvyysanturien ja tärinäloggereiden kalibrointi

Kalibroimme kiihtyvyysantureita, tärinäloggereita ja värähtelymittauslaitteistoja taajuusalueella 1 Hz – 10 kHz. Tyypillinen nimelliskiihtyvyys on 10 m/s2. Kalibroinnin tuloksena saadaan kiihtyvyysanturin herkkyyden magnitudi ja vaihe. Kalibroinnin epävarmuus riippuu kalibroitavasta anturista mutta tyypillisesti epävarmuudet ovat magnitudille 1–3 % ja vaiheelle 1–2 ° taajuudesta riippuen.


Lisätietoja: