VTT MIKES tarjoaa kalibrointipalveluita seuraavilla aloilla:

 

  

VTT MIKES noudattaa kalibrointilaboratorioiden ISO 17025 -standardia

 
VTT MIKESin kalibrointi- ja mittauspalvelut täyttävät testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimuksia kuvaavan standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. VTT MIKES täyttää myös laadunhallintajärjestelmiä käsittelevän standardin ISO 9001 vaatimukset ja on sertifioitu sen mukaan.

VTT MIKES on Suomen puolesta allekirjoittanut CIPM MRA -sopimuksen (Kansainvälisen paino- ja mittakomitean vastavuoroinen tunnustamissopimus), jonka puitteissa kansalliset metrologialaitokset osoittavat mittanormaaliensa ja antamiensa kalibrointitodistusten kansainvälisen vastaavuuden. Sopimus edellyttää, että kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmät täyttävät standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. EURAMETin laatukomitea (EURAMET TC-Q) tarkistaa standardin noudattamista säännöllisesti. 

Ohjeita kalibroinnin tilaamiseen ja laitteiden toimittamiseen

 
Kalibroinnista ja sen ajankohdasta tulee aina sopia etukäteen ennen laitteiden MIKESiin toimittamista. Laitteen/laitteiden mukana tulee seurata lähete, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti mitä halutaan kalibroitavan eli mittattavat asteikot, mittauspisteet jne. Samoin yhteystiedot, laskutus- sekä lähetysosoitteet tulee ilmoittaa. Asiakasta pyydetään myös ilmoittamaan laitteen palautustapa. MIKES palauttaa kalibroitavaksi tulleet laitteet asiakkaan pakkauksessa ja vakuuttaa lähetyksen asiakkaan lukuun sitä erikseen pyydettäessä. MIKES ei vastaa laitteille kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.​ Kalibrointitoimeksiannoissa noudatetaan soveltuvin osin VTT:n yleisiä sopimusehtoja.

Uusimmat kalibrointipalvelut:

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut: kalibroinnit (a) vtt.fi

 

Muut kansalliset mittanormaalilaboratoriot

Akkreditoidut laboratoriot