Acts and decrees

Lait ja asetukset löytyvät/Acts and decrees are available in Finnish: http://www.finlex.fi

​​Lain tai asetuksen numero/
Number of act or decree
Lain tai asetuksen nimi/
Name of act or decree
Päivämäärä, josta voimassa
Valid from
​​761/2014Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Act on the limited liability company called VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

​1.1.2015
​762/2014 ​Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Act on converting VTT Technical Research Centre and the Centre for Metrology into a limited company

​1.1.2015
​1015/2014Asetus mittayksiköistä

Decree on the SI units

​8.12.2014 
​1156/1993 ​Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä muutoksineen 496/2006, 582/2014 ja 765/2014

Act on units of measurement and the system of measurement standards with its amendments 496/2006, 582/2014, and 765/2014

​1.1.1994
​450/1994Asetus metrologian neuvottelukunnasta ja sen muutokset 1166/1995  ja 665/2013

Decree on the Advisory Committee for Metrology and its amendments 1166/1995 and 665/2013

​1.7.1994
​972/1994Asetus mittanormaalijärjestelmästä ja sen muutos 497/2006

Decree on system for national measurement standards and its amendment 497/2006

​20.11.1994
​478/1995Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ylläpidettävistä kansallisista mittanormaaleista 28.3.1995 (478/1995)

Decision of the Ministry of Trade and Industry on national measurement standards (478/1995)

​1.4.1995