Vesitornista tarkkuus virtausmittaukseen

Uutisia maailman pohjoisimmasta kansallisesta mittanormaalilaboratoriosta

VTT MIKES-Kajaanin vesivirtauksen kansallisen mittanormaalin (DN200 eli 20 cm putkihalkaisija) mittauskyky paranee merkittävästi. Kajaanin vesivirtauksen kansallinen mittanormaali tulee olemaan Suomessa tarkin laite vesivirtausmittareiden kalibrointiin. Mittanormaalina toimii vaaka, johon kalibroitavan mittarin läpi virtaava vesimäärä ohjataan hallitusti mittausjakson aikana. Ohjauksesta vastaa laite, jota kutsutaan divertteriksi eli vesivirtauksen jakajaksi. Divertteri myös vastaa siitä, että vaa’alle ohjautuva vesisuihku ohjautuu vaa’alle hallitusti ja on halutun muotoinen. Lisäksi divertterin ulostuloaukon pinta-alan on vastattava kalibroitavan mittarin halkaisijan pinta-alaa mahdollisimman tarkasti. Ulostuloaukon pinta-alaa voidaan säätää. Divertteri ja vaaka ovat siis tärkeimmät osat itse kalibrointiraiteistoa.

Vaa’an toimiessa mittanormaalina, kutsutaan kalibrointimenetelmää gravimetriseksi. Mittanormaalina voi olla myös jäljitettävästi kalibroitu vesi-virtausmittari. Tällöin järjestelmää kutsutaan suljetun kierron kalibrointilaitteistoksi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mittausepävarmuus on yleensä yli kymmenen kertaa parempi gravimetrisillä menetelmällä verrattuna suljettuun kiertoon perustuvaan menetelmään.

Divertterin toimintaperiaate 

Nyt työn alla olevassa DN200-kalibrointilaitteiston laajennustyössä valmistuu uusi divertteri 6 tonnin vaa’alle. Aiemmin oli käytössä 800 kg vaaka ja divertteri, jolla pystyttiin tekemään kalibrointeja DN50 mittarikokoon asti maksitilavuusvirran ollessa 20 dm3/s. Laajennuksen jälkeen DN200-laitteistossa voidaan kalibroida vesivirtausmittareita aina DN200 saakka tilavuusvirran ollessa 200 dm3/s, ja mittausepävarmuus 0,03 %.

Lisätiedot: tiimipäällikkö Petri Koponen, etunimi.sukunimi@vtt.fi, p. 040 660 9709