Väitös: Kvanttifluktuaatiot suprajohtavissa nanorakenteissa

MIKESin tutkija Janne Lehtinen väitteli Jyväskylän yliopistossa 13.6.2014. Väitöskirjansa ”Quantum fluctuations in superconducting nanostructures” (Kvanttifluktuaatiot suprajohtavissa nanorakenteissa) tutkimustyön Janne teki Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa dosentti Konstantin Arutyunovin ohjauksessa ennen siirtymistään MIKESiin. Työssä tutkittiin hyvin pieniä suprajohtavia nanolankoja (halkaisija n. 1/2000 hiuksen paksuudesta) ja erityisesti niihin liittyviä kokoriippuvia kvanttimekaanisia ilmiöitä. Metrologian kannalta kiinnostava osa työtä oli yritys toteuttaa uusi sähkövirtanormaali Bloch-oskillaatioiden avulla. Väistökirjatyössä onnistuttiin ensimmäisenä maailmassa valmistamaan ja mittaamaan näytteitä, joissa oskillaatiot voitiin havaita. Varsinaisesta mittanormaalin toteutuksesta jäätiin kuitenkin vielä kauaksi, vaikka alustavat tulokset olivat lupaavia.


Väitöskirja: http://www.jyu.fi/static/fysiikka/vaitoskirjat/2014/Lehtinen-Janne-2014.pdf

Lisätiedot: tutkija Janne Lehtinen, etunimi.sukunimi@mikes.fi, p. 02950 54478​