Uusi Metrologian neuvottelukunta asetettu

Metrologian neuvottelukunta (MNK) toimii ministeriöiden ja metrologiaa koskevista asioista vastaavien virastojen ja laitosten apuna mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993), mittauslaitelain (707/2011) ja mittaamisen erityislainsäädännön mukaisten metrologisten asioiden käsittelyä varten. MNK:ssa tulee olla edustettuina metrologian ja mittausten varmentamisen kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä ja kuluttajat. Lisäksi neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina metrologinen tutkimustoiminta ja kansallinen mittauspalvelu sekä mittauslaitteiden valmistajat.

Valtioneuvosto on asettanut 26.10.2017 uuden Metrologian neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.11.2017 - 31.10.2020.

Katso MNK:n tehtävät ja uusi kokoonpano.