Tuloksia CLEEN-MMEA -tutkimusohjelmasta

CLEEN MMEAHelikopterilla päästöihin käsiksi

Uraauurtavaa MMEA:n mittauskampanjaa esiteltiin näyttävästi tiedotusvälineiden edustajille Helsingin energian Hanasaaren voimalaitoksella 25.3.2014, kun helikopterista käsin mitattiin voimalaitoksen piipun päältä savukaasuja. Näytteitä otetaan myös voimalaitoksen tulipesästä ja piipusta. Näytteistä analysoidaan mm. pienhiukkasten määrä ja kokojakauma sekä hiilidioksidin, rikin ja typen määrä. Tavoitteena on saada kokonaiskäsitys voimalaitoksen päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista: päästöjen määrästä, laadusta sekä sekoittumisesta ilmaan. Lisäksi selvitetään, miten päästöihin vaikuttavat polton säätö ja polttoaineen koostumus, esimerkiksi kivihiilen joukkoon sekoitetut teollisuuspelletit ja biohiili.

SHOK Suomesta Kiinaan

Ohjelmassa on oltu erittäin aktiivisia myös kansainvälisesti, erityisenä mielenkiinnon kohteena Kiinan ilmanlaatuongelmat. CLEEN-MMEA allekirjoitti aiepöytäkirjan sisäilmamittausten käytännön yhteistyöstä Kiinan rakentamisen tutkimuksen akatemian (Chinese Academy of Building Research, CABR) kanssa Suomen Pekingin suurlähetystössä 20.3.2014. Samana päivänä asennettiin hiukkasilmaisimet suurlähetystön LVI-järjestelmään ja saatiin ensimmäiset mittaustulokset.

 

 

 

 

CLEEN Oy (Cluster for Energy and Environment) on energian ja ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK), joka tarjoaa yhteistyöfoorumin alan yrityksille ja tutkimusyhteisöille.

Ympäristön mittaus ja monitorointi (MMEA, Measurement, Monitoring and Environmental Efficiency Assessment) on yksi CLEEN Oy:n tällä hetkellä käynnissä olevasta seitsemästä tutkimusohjelmasta ja sen ohjelmajohtaja on Tero Eklin MIKESistä.​