SI-mittayksikköjärjestelmä uudistuu

SI-järjestelmä kokee suurimman muutoksensa sen käyttöönoton jälkeen, kun SI-järjestelmän perusyksiköt sidotaan luonnonvakioihin, joiden tarkat lukuarvot kiinnitetään. Tämän uudistuksen myötä järjestelmästä tulee yksinkertaisempi ja perustavanlaatuisempi sekä lopultakin päästään eroon viimeisestä fyysiseen kappaleeseen – kilogramman prototyyppiin – perustuvasta määritelmästä. Muodollinen päätös uudistuksesta tehdään Yleisen paino- ja mittakonferenssin (CGPM) kokouksessa Versaillesissa 16.11.2018 ja uusi SI otetaan käyttöön Maailman metrologiapäivänä 20.5.2019.

Lisätietoja uudistuksesta: Uusi SI-järjestelmä.pdf