Osallistu kanssamme eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin

VTT Oy:n MIKES Metrologia etsii yhteistyökumppaneita Euroopan metrologian innovaatio- ja tutkimus¬ohjelman (EMPIR, European Metrology Programme for Innovation and Research) hankkeisiin. Yhteistyö voi olla neuvontaa ja ohjausta hankkeen konsortiolle tai hankkeen tuottamien menetelmien, laitteiden, toiminta¬ohjeiden ja uusien tai parannettujen mittaus- ja kalibrointimahdollisuuksien käyttöönottamista.

EMPIR-ohjelman tavoitteena on kansainvälisen yksikköjärjestelmän kehittämisen lisäksi ratkaista eri avain¬alojen, kuten energian, ympäristön ja terveyden, suuria haasteita metrologian tutkimuksen avulla sekä nopeuttaa metrologian tutkimustulosten käyttöönottoa teollisuudessa. Ohjelma kestää kymmenen vuotta ja sen kokonaisbudjetti on 600 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:n Horisontti 2020 ohjelmasta ja puolet jäsenvaltioilta. Suomi on MIKESin johdolla mukana ohjel¬massa 4 %:n osuudella. Ensimmäisen, vuonna 2014 toteutetun haun aihe oli teollisuuden haasteet. Hakemusten arvioinnin jälkeen rahoitettavaksi valittiin 14 myöhemmin tänä vuonna alkavaa hanketta. MIKES on mukana näistä viidessä, joista se koordinoi kahta. Lisäksi MIKES osallistuu tällä hetkellä yhteensä 37:ään EMPIR-ohjelmaa edeltäneen EMRP-ohjelman hankkeeseen (EMRP, European Metrology Research Programme), joista neljää se koordinoi.

Vuonna 2015 alkavat EMPIR-projektit:

PhotInd, Metrology for the photonics industry – optical fibres, waveguides and applications

Tavoitteena on tukea uusien fotoniikan komponenttien kehitystä ja valmistusta teollisuudessa kehittämällä tarkkoja karakterisointimenetelmiä kuituoptiikkaan ja aaltojohteisiin perustuville fotoniikan komponenteille ja laitteille.
Koordinaattori Antti Lassila, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 040 767 8584

HIT, Metrology for Humidity at High Temperatures and Transient Conditions

Tavoitteena on parantaa huomattavasti teollisuuden kosteusmittausten tarkkuutta korkeissa lämpötiloissa ja nopeasti vaihtuvissa olosuhteissa kehittämällä parempia kosteuden mittaus- ja kalibrointimenetelmiä.
Koordinaattori Martti Heinonen, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 0400 686 553

MetHPM, Metrology for highly-parallel manufacturing

Metrologisia työkaluja rullalta-rullalle-valmistuksen diagnostiikkaan ja laadun parantamiseen.
Projektipäällikkö MIKESissä Antti Lassila, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 040 767 8584

ElPow, Metrology for the electrical power industry

Jäljitettäviä menetelmiä suurten jännitteiden, nopeiden pulssien ja häviöiden mittaukseen sähköverkossa.
Projektipäällikkö MIKESissä Esa-Pekka Suomalainen, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 050 382 2463

MN∙m Torque, Torque measurement in the MN∙m range

Siirtonormaaleja suurille vääntömomenteille (MN∙m) esim. tuuliturbiinien generaattorien mittaukseen.
Projektipäällikkö MIKESissä Petri Koponen, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 040 660 9709​