Mittausmenetelmiä sähköverkkojen tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi

Sähköverkon tehokkuuden parantaminen edellyttää uusien suuremmilla jännitteillä ja pienemmillä häviöillä toimivien tuotteiden kehittämistä. VTT MIKES oli mukana EMPIR-ohjelman (Eurooppalainen metrologian tutkimus- ja innovointiohjelma) projektissa "Metrology for the electrical power industry", jossa kehitettiin sähköverkon keskeisten komponenttien tuotetestausta varten luotettavia menetelmiä entistä suurempien ja nopeampien suurjänniteimpulssien sekä häviöiden mittaamiseen. Projektissa MIKES mm. rakensi suurjännite-eristeiden läpilyöntitestaukseen nopean keraamisen jännitteenjakajan sekä kehitti omia syöksyjännite- ja häviötehomittausjärjestelmiään vastaamaan entistä paremmin teollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin.

    MIKESin kehittämä nopea jännitteenjakaja

Lisätietoja: Jussi Havunen, puh. +358 50 590 6536, etunimi.sukunimi@vtt.fi.
                    Euramet News, Metrology for the electrical power industryVTT MIKES Fast Ceramic Voltage Divider