Mitäpä jos suorittaisit kalibroijan tutkinnon

Mittaajan ja kalibroijan tutkinto on näyttötutkinto, jonka ideointi alkoi 2000-luvun alussa. Metrologian neuvottelukunnan aktivoiduttua edistämään tutkinnon valmistelua mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon vaatimukset lopulta hyväksyttiin ja astuivat voimaan 1.12.2012 (Opetushallitus: http://oph.fi/download/144843_Mittaajan_ja_kalibroijan_at_2012.pdf).

Tutkinnon osaamisaloja on viisi:
A. Konepajamittaukset
B. Konepajamittauslaitteiden kalibroinnit
C. Prosessin mittaukset ja kalibroinnit
D. Raskaan ajoneuvokaluston tarkastuslaitteiden kalibroinnit
E. Päästömittaukset.

Konepajoissa mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on tarkoitettu mittaustehtävissä ja mittausvälineiden kalibrointitehtävissä toimiville tai vastaaviin työtehtäviin hakeutuville. Tutkintoja on suoritettu muutamia ja useita on valmistumassa. Tällä hetkellä vain AEL:llä on näyttötutkintolupa tutkintoon.

Toimintaan liittyy näyttötutkintomestarin koulutusohjelma, joka valmentaa näyttötutkintojärjestelmän toimijoita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi opiskelijan kannalta. MIKES on mukana näyttötutkintomestarin ominaisuudessa Kajaanissa, jossa mittaajan ja kalibroijan näyttötutkinnon voi suorittaa osaamisalalla C: prosessin mittaukset ja kalibroinnit. Tutkinnon suorittaneilla on teoreettiset ja tietotekniset valmiudet massan, lämpötilan, paineen, pH-arvon sekä sähkövirran, jännitteen, taajuuden ja vastuksen mittaamiseen ja mittaustulosten käsittelyyn. Lisäksi he osaavat mitata näitä suureita prosesseissa, ymmärtävät kyseisten suureiden mittaustekniikan ja hallitsevat mittalaitteiden päivittäistarkastukset.

Lisätiedot: asiakaspäällikkö Veli-Pekka Esala, etunimi.sukunimi@vtt.fi, p. 02950 54401​