MIKESistä Metrologia-lehden highlight 2014

VTT MIKES-metrologian tutkijat olivat tekijöinä nanometrikokoisten aerosolihiukkasten mittanormaalien vertailua käsittelevässä artikkelissa*, joka valittiin yhdeksi parhaaksi Metrologia-lehdessä vuonna 2014 julkaistuksi artikkeliksi. Parhaiden artikkelien valintakriteerit olivat: tutkimuksen erinomaisuus ja uutuusarvo, ylistävät arviot kansainvälisiltä arvioijilta ja eniten latauksia lehden verkkosivuilta.

Nanometrikokoluokan aerosolihiukkasten lukumäärä-pitoisuuden mittauksiin on käytössä useita erityyppisiä mittalaitteita. Mittausten tarkkuutta ei yleensä kuitenkaan tunneta kovin hyvin, koska niiden jäljitettävyys SI-yksiköihin on puutteellista. Artikkelissa raportoitiin tuloksia ensimmäisestä kattavasta hiukkasten lukumäärätiheyden mittanormaalien kansainvälisestä vertailusta. Vertailu pidettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa ja siihen osallistui kahdeksan laitetta seitsemästä eri maasta. Laitteiden antamat tulokset olivat ±3 % sisällä toisistaan. Tämän vertailun ansiosta hiukkasten pitoisuusmittauksille luotiin vahva metrologinen perusta, mikä mahdollistaa luotettavat, tarkat ja epävarmuudeltaan tunnetut pitoisuusmittaukset entistä laajemmalla hiukkaskokoalueella.

*Richard Högström, Paul Quincey, Dimitris Sarantaridis, Felix Lüönd, Andreas Nowak, Francesco Riccobono, Thomas Tuch, Hiromu Sakurai, Miles Owen, Martti Heinonen, Jorma Keskinen and Jaakko Yli-Ojanperä, First comprehensive inter-comparison of aerosol electrometers for particle sizes up to 200 nm and concentration range 1000 cm−3 to 17 000 cm−3, Metrologia 51, 293–303 (2014).

Lisätietoja erikoistutkija Richard Högström, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. +358 (0)50 303 9341