MIKESin johdolla Suomi mukana EU:n metrologiaohjelmassa

​Suomi on osallistunut aktiivisesti Euroopan metrologiaohjelmaan ”European Metrology Research Programme (EMRP)”. Ohjelma perustuu Euroopan komission perustamissopimuksen artiklaan 185 ja on rinnakkainen EU:n seitsemännelle puiteohjelmalle (FP7). Ohjelman suuruus on 400 M€, josta EU rahoittaa puolet ja toisen puolen ohjelmaan osallistuvat maat. EMRP-ohjelma ei ole mukana Tekesin 15.9.2014 julkaisemassa katsauksessa ”Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa”.

Vuosien 2009—2013 EMRP-hakujen tulokset ovat olleet Suomelle hyvin myönteiset. Tänä aikana on valittu rahoitettavaksi 132 projektia, joista Suomi on mukana 64:ssä. Näissä suurin osallistuja on MIKES 55 projektilla, joista neljää se myös koordinoi. Euroopan tasolla MIKES kuuluukin parhaimpien metrologialaitosten joukkoon, kun kriteerinä on EMRP-ohjelman hauissa menestyminen. Myös muut Suomen kansalliset mittanormaalilaboratoriot (Aalto, STUK, SYKE, IL, GL) ovat osallistuneet EMRP-projekteihin. Lisäksi yliopistot ovat saaneet ohjelmasta tutkija-apurahoja ja useat yritykset ovat olleet hankkeissa partnereina tai kumppaneina. Ohjelman rahoitusosuus Suomeen on ollut 5 %, kun tavoitteena oli 4 %. MIKESille varmistunut EMRP-rahoitus on 6,6 M€ ja FP7-kauden rahoitus MIKESille yhteensä 7,4 M€.

Euroopan unioni panostaa edelleen metrologian aseman vahvistamiseen mm. käynnistämällä uuden Euroopan metrologian innovaatio- ja tutkimusohjelman (EMPIR), joka on suoraa jatkoa EMRP-tutkimusohjelmalle. Ohjelman tavoitteena on kansainvälisen yksikköjärjestelmän kehittämisen lisäksi ratkaista eri avainalojen, kuten energian, ympäristön ja terveyden, suuria haasteita metrologian tutkimuksen avulla. EMPIR on seitsemänvuotinen ohjelma ja sen kokonaisbudjetti on 600 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta ja puolet jäsenvaltioilta. MIKESin johdolla Suomi on edelleen mukana ohjelmassa 4 %:n osuudella.

Lisätietoja: Johtaja Heikki Isotalo, etunimi.sukunimi@mikes.fi, p. 029 5054 400