MIKESiin ensimmäinen Horisontti 2020 ohjelman hanke:

​DEMETRA – Demonstrator of EGNSS Services based on Time Reference Architecture

DEMETRA on EU:n Horisontti 2020 tutkimusohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi Italian kansallinen metrologialaitos INRIM ja johon kuuluu 13 partneria. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää eurooppalaiseen satelliittipaikannusjärjestelmä Galileoon (EGNSS) perustuvia aikapalveluja mm. tietoliikenteen, pankkitoiminnan, kuljetuksen, sähkönsiirron sekä tieteen tarpeisiin. Toteutus jakautuu viiteen välitavoitteeseen: (1) aikapalvelun määrittely ja asiakkaiden tarpeiden kartoitus, (2) palvelun pilotointi ja prototyyppien testaus, (3) aikapalvelun integroiminen Galileo-järjestelmän infrastruktuuriin, (4) kehitettyyn aikapalveluun perustuvien uusien sovelluksien kartoitus, pilotointi ja testaus sekä (5) tulevien pysyvien Galileo-aikalähde/palvelinkeskusten (Galileo Time Service Provider) vaatimusten karaterisointi ja määrittely.

Hankkeessa kehitetään useita erilaisia aikapalveluja, joiden tekninen toteutus riippuu asiakkaalla/päätepisteessä sijaitsevasta infrastruktuurista (satellittivastaanotin, internet-verkkoyhteys, valo-kuituyhteys, jne.) sekä vaaditusta epävarmuudesta (millisekunti, mikrosekunti, nanosekunti). Palvelun jäljitettävänä aikalähteenä toimii UTC-laboratorio (UTC, koordinoitu yleisaika). Siirtotienä voi toimia Galileo-vastaanotin/satelliitit, internet, suora valokuituyhteys tai geostationaarinen satelliitti. Luotettavuuden takaamiseksi voidaan käyttää useampaa satelliittijärjestelmää kuten yhdysvaltalaista GPS-järjestelmää, venäläistä GLONASSia, geostationaarisia satelliitteja tai rinnakkaisia verkko/kuituyhteyksiä.

MIKESin tehtävänä on jatkokehittää White Rabbit tekniikkaan perustuvaa ajan ja taajuuden siirtoa sekä aikaleimausta optisissa kuituverkoissa. White Rabbit on alun perin kehitetty CERNissä lyhyille, alle 10 km etäisyyksille alle nanosekunnin tarkkuudella toimivaksi. MIKES on kasvattanut toimintaetäisyyden 1000 kilometriin. Tämä maailmaennätys on rakennettu MIKESin Otaniemen kellolaboratoriosta MIKESin Kajaanin toimipisteeseen.

Lisätiedot: tutkija Anders Wallin, etunimi.sukunimi@vtt.fi, p. 02950 54467