MIKES mukana Euroopan geotieteiden infrastruktuurissa

​MIKES on mukana Helsingin yliopiston seismologian instituutin koordinoimassa Euroopan geotieteiden infrastruktuurissa (FIN-EPOS), jonka Suomen Akatemia valitsi yhdeksi kansalliseksi tutkimusinfrastruktuuriksi uudelle tiekartalleen. ”Tiekartta on suunnitelma seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuureista, joiden odotetaan vahvistavan Suomen kansainvälistä tutkimusosaamista ja huippuosaamisen verkostoja sekä tuottavan yritysideoita ja työpaikkoja.”

EPOS on hajautettu eurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka yhdistää Euroopan kansalliset geofysikaaliset havaintoasemien verkostot, jotka auttavat mm. tulivuorien, magneettikentän muutosten ja magneettisten myrskyjen seurannassa, maanjäristysten paikantamisessa sekä toimivat koordinaattijärjestelmien runkoina ja GNSS-paikannusjärjestelmien seuranta-asemina. EPOS-järjestelmän tavoitteena on Euroopan laajuinen havainto- ja tietopalvelu sekä hälytys- ja seurantajärjestelmä, joka tarjoaa Euroopassa käynnissä olevista geologisgeofysikaalisista prosesseista ilmaisia datapalveluja tutkijoille, viranomaisille, kansalaisille ja yrityksille.

Suomen EPOS-toiminnassa ovat mukana Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Geodeettinen laitos, Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuslaitos, MIKES ja CSC. FIN-EPOS -infrastruktuurin keskeinen tavoite on kehittää yhdessä CSC:n ja Euroopan tietoinfrastruktuurihankkeen kanssa suomenkieliset kirjautumissivustot, jossa käyttäjät tunnistetaan ja heidän EPOS-aineistojen käyttöoikeutensa määritellään.