MIKES-metrologian megavoltin tasajännitekalibroinneille kansainvälinen hyväksyntä

suurjännitehalli ryhmäkuvaTammikuun alussa VTT Oy:n MIKES-metrologian tutkimusalueella tarjoamien jännitekalibrointien mittausalue kasvoi aivan uuteen luokkaan, kun tasajännitelähteiden, -mittareiden ja -jakajien kalibrointien mittausalueen laajennus megavolttiin asti hyväksyttiin kansainvälisesti. MIKES-metrologian lisäksi vain Ruotsin ja Australian kansallisilla metrologialaitoksilla on kansainvälinen tunnustettavuus näin korkeiden tasajännitteiden kalibroinneille. Mittausalueen laajennuksen teki mahdolliseksi vuosina 2010 – 2013 toteutettu suurjännitteisten tasasähköyhteyksien mittaustekniikkaan liittyvä HVDC-projekti (Metrology for High Voltage Direct Current, HVDC). Ruotsin kansallisen metrologialaitoksen koordinoima projekti kuului Euroopan metrologiatutkimusohjelmaan (European Metrology Research Programme, EMRP), jota Euroopan komissio rahoittaa yhdessä ohjelmaan osallistuvien maiden kanssa. Projektissa suunniteltiin ja rakennettiin MIKESin johdolla 1 MV:n tasajännitejakaja, joka koostuu viidestä 200 kV:n moduulista, jotka projektin päätyttyä sijoitettiin Suomeen, Ruotsiin, Saksaan, Alankomaihin ja Turkkiin. Yli 200 kV jännitteiden mittaamista varten kuljetetaan tarvittava määrä moduuleita kalibrointipaikalle. MIKES-metrologialla on nyt kansainvälisesti hyväksytyt valmiudet tehdä tasajännitekalibrointeja aina miljoonaan volttiin asti kokoamalla kaikki viisi moduulia yhteen.

Kansallisten metrologialaitosten kalibrointi- ja mittauskyvyt (CMC) määritellään kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (BIPM) ylläpitämässä tietokannassa vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (CIPM MRA) mukaisesti. CMC-tietokantaan hyväksytään uusia mittauspalveluita ja niiden päivityksiä tiukan ja monivaiheisen kansainvälisen arviointiprosessin kautta. Sähkösuureiden uusimmat CMC-päivitykset julkaistiin tietokannassa 6.1.2015. MIKES-metrologian kansainvälisesti tunnustettu palvelutarjonta parani suurten tasajännitteiden ohella myös kahdella muulla suurealueella: induktanssinormaalien kalibrointipalvelua laajennettiin kattamaan myös arvot 0,1 mH – 10 mH, ja hyvin suuriarvoisten resistanssinormaalien (100 MΩ - 100 TΩ) kalibroinneille hyväksyttiin huomattavasti aiempaa pienemmät epävarmuudet MIKESin hyvän vertailumenestyksen ansiosta.

Lisätiedot: tiimipäällikkö Jari Hällström, etunimi.sukunimi@vtt.fi, p. 050 382 2127
CMC-tietokanta: http://kcdb.bipm.org/appendixC/search.asp?reset=1&met=EM