Liikkuva nestevirtauskontti

 

MIKES-Kajaanissa on erinomaiset laboratorio-olosuhteet nestevirtausten mittauksille. Toisinaan mittaukset on kuitenkin tehtävä asiakkaiden omissa tiloissa eivätkä mitattavat nesteetkään välttämättä aina ole erityisen puhtaita. Tähän avun tarjoaa MIKESissä kehitetty ja rakennettu liikutettavaan konttiin sijoitettu nestevirtausanalysaattori, joka voidaan helposti kytkeä tutkittavaan mittauskohteeseen (teollisuus)laitoksessa.

Laitteisto on alusta alkaen suunniteltu siten, että se soveltuu liitettäväksi yritysten tuotekehityshankkeisiin mittalaitteiden ohjaus ja tiedonkeruutasolta lähtien ja että likaavia, haitallisia, haihtuvia ja paloherkkiä yhdisteitä voidaan käsitellä ja mitata turvallisesti. Laitteisto on kehitetty erityisesti kaivos- ja biojalostusteollisuuden epäpuhtaiden nesteiden mittauksiin mutta sitä voidaan käyttää muihinkin prosessiteollisuuden nestemittauksiin, joissa tarvitaan tarkkaa tietoa pH:sta, lämpötilasta, nestevirtauksesta, virtausprofiileista, sakeudesta ja viskositeetista. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta liittää laitteistoon MIKESin ja CEMIS-Oulun kehittämä reaaliaikainen metallimäärityslaitteisto.

MIKESin Kajaanin toimipisteen tehtävänä on voiman, vääntömomentin, suurten massojen ja nestevirtausten kansallisten mittanormaalien ylläpitäminen ja kehittäminen sekä kalibrointi- ja mittauspalvelut. Toiminnan yksi painopiste on soveltava metrologia ja erityisenä tavoitteena tukea mittauksia kehittäviä ja käyttäviä yrityksiä.

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Petri Koponen, etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 040 660 9709.​