Laserlämpömittari pitkien etäisyyksien mittauksiin

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n MIKESissä on kehitetty laserspektroskopiaan perustuva mittalaite lämpötilan määrittämiseen pitkillä, useiden satojen metrien etäisyyksillä. Mittaukset Nummelan geodeettisella perusviivalla osoittivat, että laite soveltuu hyvin lämpötilan määrittämiseen koko viivan 864 metrin pituudella myös lämpötilan vaihdellessa. Lue tiedote laserlämpömittarista VTT:n www-sivuilta.​