Hajautetut vikasietoiset kelloverkot

VTT MIKES on toteuttanut MATINE-hankkeessa maantieteellisesti laajan kelloverkon käyttäen PTP-protokollan (Precise Time Protocol) White Rabbit -aikalinkkejä. Kelloverkko mahdollistaa 14 solmussa sijaitsevan atomikellon taajuuksien vertailun ja hajautetun vikasietoisen UTC-ajan toteutuksen useassa solmussa. Hankkeessa kehitettiin myös solmuissa tarvittavaa laitteistoa mikro-stepperin sekä digitaalisen vaihevertailijan muodossa.

Lisätietoja