Erkki Ikosesta EMPIR-komitean puheenjohtaja

VTT:n tutkimusprofessori Erkki Ikonen on valittu EURAMETin varapuheenjohtajaksi (EMPIR) ja EMPIR-komitean puheenjohtajaksi 1/2016 alkaen. EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) on Euroopan maiden kansallisten metrologialaitosten yhteistyöelin. Yhteistyön perusajatuksena on toteuttaa projekteja, jotka koskevat tutkimusta, laboratorioiden välisiä vertailumittauksia ja jäljitettävyyttä. Ikonen on ollut osa EURAMET-yhteisöä jo yli 20 vuoden ajan.

Erkki Ikonen toimii vuosina 2016–2018 EURAMETin EMPIR-komitean puheenjohtajana. EMPIR-komitea johtaa metrologiaan liittyvää eurooppalaista tutkimusohjelmaa, EMRP/EMPIRiä, jonka volyymi on yli miljardi euroa. Tutkimusohjelmasta Suomeen saatu rahoitusosuus on yli 5 %, josta suurin osa on tullut VTT:lle (MIKESille).​