Ensimmäistä kertaa SI-jäljitettävyys biomassan kosteusmittauksiin

VTT Oy:n MIKES-metrologia on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa laitteiston, jolla voidaan toteuttaa SI-jäljitettävyys biomassan ja muiden kiinteiden materiaalien kosteuden mittauksiin. Tällä hetkellä teollisuuden mittaukset perustuvat referenssimittauksiin ns. uunikuivausmenetelmällä. Siinä näytteen kosteus määritetään massaerosta, joka aiheutuu näytteen kuivauksesta kuumentamalla. Näin saatua tulosta vääristää muut haihtuvat aineet, mikä varsinkin biomassan osalta voi olla tulosten kannalta hyvin merkittävää. MIKES-metrologian kehittämässä laitteistossa näytteestä kuumentamalla haihdutettu vesi kerätään kylmäloukkuun ja sen määrä mitataan punnitsemalla. Kylmäloukun veden sekaan jää myös osa muista näytteistä haihtuneista aineista, minkä vuoksi kylmäloukun vesi analysoidaan. Kuivausprosessia monitoroidaan myös kapasitiivisella kosteusanturilla. Koska kuivausprosessi vastaa standardoitua uunikuivausmenetelmää, laitteistolla tehtävät kosteusmääritykset antavat tulokseksi paitsi SI-jäljitettävän vesipitoisuuden myös standardin mukaisen kokonaiskosteuden.

Materiaalien kosteusmittauslaitteiston kehitys on osa MIKES-metrologian vetämää eurooppalaista tutkimushanketta METefnet, joka kuuluu EU:n ja EURAMETin jäsenvaltioiden rahoittamaan EMRP-tutkimusohjelmaan. Tässä hankkeessa kehitetään menetelmiä SI-jäljitettävyyden toteuttamiseen kosteusmittauksiin erilaisille kiinteille materiaaleille (ks. www.metef.net).