EMRP-projektien kotisivut

​Tällä hetkellä MIKES-metrologia koordinoi neljää EMRP (European Metrology Research Programme) projektia. Alla osoitteet näihin projekteihin. Kokonaisuudessaan MIKES osallistuu 37 EMRP-projektiin. Myöhemmin tänä vuonna ensimmäiset EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) alkavat. MIKES-metrologia osallistuu ensimmäisen hakukierroksen tuloksena viiteen projektiin ja koordinoi yhtä niistä.

MetAMC - Metrology for airborne molecular contamination in manufacturing environments


http://www.ptb.de/emrp/ind63-home.html 

Microphoton logoMICROPHOTON - Measurement and control of single-photon microwave radiation on a chip


http://projects.npl.co.uk/microphoton/

METefnet logoMETefnet - Metrology for Moisture in Materials


http://www.metef.net/


FutureGRID logoFutureGrid - Non-conventional voltage and current sensors for future power grids


http://futuregrid.emrp.eu/