Kalibrointipalvelut

Kalibroinnista ja sen ajankohdasta tulee aina sopia etukäteen ennen laitteiden MIKESiin toimittamista.Laitteen/laitteiden mukana tulee seurata lähete, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti mitä halutaan kalibroitavan eli mittattavat asteikot, mittauspisteet jne. Samoin yhteystiedot, laskutus- sekä lähetysosoitteet tulee ilmoittaa. Asiakasta pyydetään myös ilmoittamaan laitteen palautustapa. MIKES palauttaa kalibroitavaksi tulleet laitteet asiakkaan pakkauksessa ja vakuuttaa lähetyksen asiakkaan lukuun sitä erikseen pyydettäessä. MIKES ei vastaa laitteille kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.​ Kalibrointitoimeksiannoissa noudatetaan soveltuvin osin VTT:n yleisiä sopimusehtoja.

Pituuden ja geometrian mittaukset MIKESissä

 • Nano- ja mikrometrimittaukset, laserinterferometrien kalibrointi
 • Mittapalamittaukset (interferometrinen, mekaaninen) sekä
 • Muoto ja pinnankarheus (2D ja 3D) ja ympyrämäisyys
 • Kulman ja kohtisuoruuden mittaukset, sisä- ja ulkopuoliset mitat ja kierremittaukset
 • Koordinaattimittaukset, piirto- ja etäisyysmitat, etäisyysmittarit, nauha-, latta- ja halkaisijamittaukset
 • Kalibroinnin yhteyshenkilö erikoistutkija Veli-Pekka Esala, puh. + 358 40 866 7636
 • Yhteyshenkilö johtava metrologi Antti Lassila puh. + 358 40 767 8584
 • Katso tarkemmat tiedot kalibrointiesitteistämme

Massan ja paineen mittaukset

Lämpötilan ja kosteuden mittaukset

 • Kosteusmittarit, infrapunalämpömittarit, platinavastuslämpömittarit, kiintopistekalibroinnit
 • Pienet kaasuvirtaukset ia nesteiden tiheyksien mittaukset
 • Yhteyshenkilö johtava metrologi Martti Heinonen puh. + 358 400 686 553
 • Katso tarkemmat tiedot kalibrointiesitteistämme

Sähkön mittaukset

 • Vaihtojännite ja -virta
 • kapasitanssi, resistanssi, tasajännite ja -virta
 • RF- ja mikroaaltoalue, tehomittarit, sähkön mittalaitteet sekä suurjännitesuureet
 • Kalibroinnin yhteyshenkilö tutkimusinsinööri Risto Rajala + 358 40 721 8397
 • Yhteyshenkilö johtava metrologi Antti Manninen puh. + 358 40 514 8658
 • Katso tarkemmat tiedot kalibrointiesitteistämme

Akustiikan mittaukset MIKESissä

 • Äänenpaine ja kiihtyvyys; mikrofonit, äänitasokalibraattorit, kiihtyvyysanturit- ja loggerit, tärinäkalibraattorit
 • Kalibroinnin yhteyshenkilö tutkija Jussi Hämäläinen + 358 50 410 5518
 • Yhteyshenkilö johtava metrologi Antti Manninen puh. + 358 40 514 8658
 • Katso tarkemmat tiedot kalibrointiesitteistämme

Aika, aikaväli ja taajuus

Optiikka

 

 

 

VOIMA (Kajaani):

 • Voima 0,1 N…1,1 MN
 • Vääntömomentti 0,1 Nm…20 kNm
 • Massa 50 kg…2 t
 • Vesivirtaus 0,1 l/s…750 l/s (DN10 - DN500)
 • Kalibroinnin yhteyshenkilö Sauli Kilponen puh. + 358 50 443 4178
 • Katso tarkemmat tiedot kalibrointiesitteistämme

Muut kansalliset mittanormaalilaboratoriot

Akkreditoidut laboratoriot

 • Katso FINAsin sivuilta www.finas.fi -> Akkreditoidut toimielimet