Nyt

MIKESiin ensimmäinen Horisontti 2020 ohjelman hanke:

DEMETRA – Demonstrator of EGNSS Services based on Time Reference Architecture

DEMETRA on EU:n Horisontti 2020  tutkimusohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi Italian kansallinen metrologialaitos INRIM ja johon kuuluu 13 partneria. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää eurooppalaiseen satelliittipaikannusjärjestelmä Galileoon (EGNSS) perustuvia aikapalveluja mm. tietoliikenteen, pankkitoiminnan, kuljetuksen, sähkönsiirron sekä tieteen tarpeisiin. Lue lisää.

Uusi laboratoriotila optisen spektroskopian teollisuussovelluksille

MIKESin uusi, erityisesti  optisen spektroskopian tarpeisiin suunniteltu laboratorio on otettu käyttöön. Uudessa laboratoriossa on viisi optista pöytää sekä yksi laboratoriopöytä. Laboratorioon on sijoitettu ne MIKESin spektroskopiaprojektit, joilla on suora yhteys teollisiin sovelluksiin: EMRP-projektien MetAMC, MetNH3 ja Surveying laitteistot sekä Cleen / MMEA projektin nestemittauslaitteisto että MATINEn hyperspektraalisen etäkuvantamisprojektin laitteisto. Lue lisää.

Kesäpojat Otaniemessä

MIKESissä, Otaniemessä, oli 4 tutkijantöistä kiinnostunutta, eri vaiheissa korkeakouluopintojaan olevaa  opiskelijaa: Aku Rouhe, Tatu Peltola, Severi Saali ja Olli Törmänen. Tyytyväisyys on päällimmäisenä opiskelijoiden palautteessa. Ja jatkuuhan työsuhde vielä kolmen osalta syksylläkin. Lue lisää.

Kesäpojat MIKES-Kajaanissa

MIKESin Kajaanin toimipisteessä työskentelee tämän kesän aikana kaksi harjoittelijaa, Janne Pulkkinen ja Teemu Koistinen. Janne opiskelee Oulun yliopistossa konetekniikkaa ja Teemu Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietotekniikkaa. Lue lisää.

Uusi SI: universaalinen kieli

Nobelisti Klaus v. Klitzing kertoo uuden SI-yksikköjärjestelmän historiasta. Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=za7NB6fpBzs

Tulossa

Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin 20.10.2014

MIKES järjestää 20.10.2014 kurssin ”Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin”. Kurssin luennoitsijat ovat on tutkija, DI Ilkka Iisakka ja tutkija, TkT Maija Ojanen MIKESistä.

Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Päivän aikana perehdytään mittausepävarmuuden määrittämisen periaatteisiin sekä harjoitellaan muutaman yksinkertaisen laskuesimerkin avulla. Osallistujat saavat perustiedot mittausepävarmuuden arvioinnista ja laskemisesta sekä ideoita kurssilla esitettyjen asioiden soveltamiseksi omissa mittauskohteissaan. Laskuesimerkit tukevat mittausepävarmuusarvion laatimisen konkreettista oppimista ja ovat periaatteiltaan sovellettavissa yleisellä tasolla, vaikka käsitelevätkin tiettyjä suureita. Ohjelma.

Ilmoittautuminen. Ilmoittautumiset 10.10.2014 mennessä.

EU-parlamentti hyväksyi 600 M€ EMPIR-ohjelman

Euroopan Parlamentti hyväksyi 15. huhtikuuta innovaatioiden investointipaketin. Paketti sisältää Euroopan metrologian innovaatio- ja tutkimusohjelman (EMPIR), joka on suoraa jatkoa EMRP-tutkimusohjelmalle. EMPIR on seitsemänvuotinen ohjelma ja sen kokonaisbudjetti on 600 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta ja puolet jäsenvaltioilta. Suomi on mukana ohjelmassa 4 %:n osuudella. Lue lisää.

Early-Stage Researcher Mobility Grant -haku nyt auki

Lisätietoa EMRP-sivuilla

Pinnalla

Tykkää meistä Facebookissa