Nyt

Karkaussekunti sai jatkoajan

Kansainvälinen televiestintäliitto päätti marraskuussa 2015 säilyttää karkaussekuntikäytännön koordinoidussa yleisajassa (UTC-aika) ainakin vuoteen 2023 saakka.

Lue lisää >

Väitös: Metrologisten kosteusmittaussovellusten kehitys

Hannu Sairanen puolustaa väitöskirjaansa maanantaina 21.12.2015 klo 12 alkaen Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa (Sali K216, Otakaari 4, 02150 Espoo), energiatekniikan laitoksella, aiheesta Metrologisten kosteusmittaussovellusten kehitys. Väitöskirjan nimi on englanniksi Advances in Humidity Measurement Applications in Metrology. Vastaväittäjänä toimii Dr. Vito Fernicola, National Institute of Metrological Research (INRiM), Italia.
Tervetuloa seuraamaan väitöstilaisuutta!

Väitös laserspektroskopiasta

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusalueen Mittatekniikan keskus MIKESin tutkija Jari Peltola väitteli 2.12.2015 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Trace gas detection and high-precision spectroscopy in the mid-infrared and visible wavelength regions” (Hivenkaasuanalyysi ja tarkkuusspektroskopia keski-infrapuna- ja näkyvän valon alueella). Vastaväittäjänä toimi arvostetun optiikan alan laboratorion CNR-INOn (Firenze, Italia) johtaja Tohtori Paolo De Natale.

Laserlämpömittari pitkien etäisyyksien mittauksiin

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n MIKESissä on kehitetty laserspektroskopiaan perustuva mittalaite lämpötilan määrittämiseen pitkillä, useiden satojen metrien etäisyyksillä. Mittaukset Nummelan geodeettisella perusviivalla osoittivat, että laite soveltuu hyvin lämpötilan määrittämiseen koko viivan 864 metrin pituudella myös lämpötilan vaihdellessa. Lue tiedote laserlämpömittarista VTT:n www-sivuilta.

Erkki Ikosesta EMPIR-komitean puheenjohtaja

VTT:n tutkimusprofessori Erkki Ikonen on valittu EURAMETin varapuheenjohtajaksi (EMPIR) ja EMPIR-komitean puheenjohtajaksi 1/2016 alkaen. EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) on Euroopan maiden kansallisten metrologialaitosten yhteistyöelin. Yhteistyön perusajatuksena on toteuttaa projekteja, jotka koskevat tutkimusta, laboratorioiden välisiä vertailumittauksia ja jäljitettävyyttä. Ikonen on ollut osa EURAMET-yhteisöä jo yli 20 vuoden ajan.

Erkki Ikonen toimii vuosina 2016–2018 EURAMETin EMPIR-komitean puheenjohtajana. EMPIR-komitea johtaa metrologiaan liittyvää eurooppalaista tutkimusohjelmaa, EMRP/EMPIRiä, jonka volyymi on yli miljardi euroa. Tutkimusohjelmasta Suomeen saatu rahoitusosuus on yli 5 %, josta suurin osa on tullut VTT:lle (MIKESille).

Tulossa

Kelvin- ja Paineklubit

Kelvin- ja Paineklubit kokoontuvat MIKESissä keskiviikkona 20.1.2016 klo 9.30 – 16.00 (Kelvin-klubi klo 9.30 – 12 ja Paineklubi klo 13 – 16). Kokouksissa välitetään ajankohtaista tietoa mittausten jäljitettävyydestä ja luotettavuudesta liittyen lämpötilan, kosteuden ja paineen mittauksiin. Siellä myös kartoitetaan tarpeita alan kotimaiselle ja kansainväliselle tutkimukselle, kalibrointipalvelulle sekä vertailumittauksille. Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan ja tarpeitaan aiheeseen liittyen. Klubien tapaamiset ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään sähköpostitse Martti Heinoselle (martti.heinonen ( a ) vtt.fi).

Paikka: MIKES, Tekniikantie 1, neuvotteluhuone Aari

Klubi-tapaamisissa käsitellään ainakin seuraavia asioita:

- Kuulumisia MIKESistä sekä kansainväliseltä kentältä
- Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus kertoa omia kuulumisiaan ja nostaa esille ajankohtaisia asioita yhteistyön edistämiseksi
- Käynnissä olevat vertailut ja vertailumittaustarpeet vuodelle 2016
- Standardisointi & metrologia, ajankohtaiskuulumiset
- Ideoita vuoden 2016 EMPIR-tutkimusohjelmahakuun (Energy & Environment)
- Muut esille tulevat ajankohtaiset asiat.

Pyytäisin keskustelemaan yrityksenne sisällä ja yhteistyökumppaneittenne kanssa energian tuotantoon ja käyttöön sekä ympäristöön liittyvistä tutkimus- ja kehitystarpeista, jotta saamme sisällytettyä ensi vuoden EMPIR-tutkimushankehakuun suomalaisille merkityksellisiä aiheita.

Klubi-tapaamisissa ei ole jäsenmaksua.

Klubien väliin jäävä tunti on ajateltu lounastauoksi, joka on omakustanteinen.

Prosessimittausten Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkintoon valmistava koulutus alkaa tammikuussa

Suomen ensimmäinen prosessimittausten alan Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkintoon valmistava koulutus alkaa tammikuussa 2016 Kajaanin AIKOPAssa. Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on toisen asteen näyttötutkinto, joka suoritetaan käytännön työssä ja toiminnassa tai niitä vastaavissa olosuhteissa. Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon vastaanottaja on Kainuun ammattiopisto. Kouluttajina toimivat myös VTT MIKESin asiantuntijat. Hakuaika koulutukseen päättyy 27.11.2015.

Lisätietoja koulutuksesta ja näyttötutkinnosta löytyy: http://www.aikopa.fi/koulutukset/Mittaajan-ja-kalibroijan-ammattitutkintoon-valmistava-koulutus

Konepajapuolella Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkintoon johtavaa koulutusta tarjoaa AEL. Mukana kouluttajina on myös VTT MIKESin asiantuntijoita. Konepajapuolella on valmistuneita tai tutkintoa parhaillaan suorittavia jo noin 60 henkilöä.   

Katso lisätietoja:
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/mittaajan-ja-kalibroijan-ammattitutkinto

MIKES Sähkömetrologiaklubi

Sähkömetrologiaklubi kokoontuu MIKESissä 8.12.2015. Kokouksen pääteemana on tällä kertaa aika ja taajuus. Lisäksi keskustellaan mm. sähkön ja taajuuden vertailumittausten tilanteesta ja tulevista tarpeista.

Pinnalla

Tykkää meistä Facebookissa