Nyt

MIKESiin uusi atomikello: Suomen ajasta entistä tarkempi

MIKESiin on hankittu kolmas aiempia tarkempi, sveitsiläinen aktiivivetymaser. Laite tulee korvaamaan MIKESin nykyisen pääkellon huolellisten testien ja vertailumittausten jälkeen ensi vuoden alkupuolella. Maserista saadaan sekuntipulssien lisäksi myös 5, 10 ja 100 MHz:n taajuussignaalit, joiden lyhyen aikavälin suhteellinen epävarmuus on 8·10-14 (1 s) ja pitkän ajan 2·10-16 (päivä). Lue lisää.

MIKESin johdolla Suomi mukana EU:n metrologiaohjelmassa

Suomi on osallistunut aktiivisesti Euroopan metrologiaohjelmaan ”European Metrology Research Programme (EMRP)”. Ohjelma perustuu Euroopan komission perustamissopimuksen artiklaan 185 ja on rinnakkainen EU:n seitsemännelle puiteohjelmalle (FP7). Ohjelman suuruus on 400 M€, josta EU rahoittaa puolet ja toisen puolen ohjelmaan osallistuvat maat. EMRP-ohjelma ei ole mukana Tekesin 15.9.2014 julkaisemassa katsauksessa ”Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa”. Lue lisää.

MIKESiin ensimmäinen Horisontti 2020 ohjelman hanke:

DEMETRA – Demonstrator of EGNSS Services based on Time Reference Architecture

DEMETRA on EU:n Horisontti 2020  tutkimusohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi Italian kansallinen metrologialaitos INRIM ja johon kuuluu 13 partneria. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää eurooppalaiseen satelliittipaikannusjärjestelmä Galileoon (EGNSS) perustuvia aikapalveluja mm. tietoliikenteen, pankkitoiminnan, kuljetuksen, sähkönsiirron sekä tieteen tarpeisiin. Lue lisää.

Uusi laboratoriotila optisen spektroskopian teollisuussovelluksille

MIKESin uusi, erityisesti  optisen spektroskopian tarpeisiin suunniteltu laboratorio on otettu käyttöön. Uudessa laboratoriossa on viisi optista pöytää sekä yksi laboratoriopöytä. Laboratorioon on sijoitettu ne MIKESin spektroskopiaprojektit, joilla on suora yhteys teollisiin sovelluksiin: EMRP-projektien MetAMC, MetNH3 ja Surveying laitteistot sekä Cleen / MMEA projektin nestemittauslaitteisto että MATINEn hyperspektraalisen etäkuvantamisprojektin laitteisto. Lue lisää.

Kesäpojat Otaniemessä

MIKESissä, Otaniemessä, oli 4 tutkijantöistä kiinnostunutta, eri vaiheissa korkeakouluopintojaan olevaa  opiskelijaa: Aku Rouhe, Tatu Peltola, Severi Saali ja Olli Törmänen. Tyytyväisyys on päällimmäisenä opiskelijoiden palautteessa. Ja jatkuuhan työsuhde vielä kolmen osalta syksylläkin. Lue lisää.

Tulossa

Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin 20.10.2014

MIKES järjestää 20.10.2014 kurssin ”Mittausepävarmuudella varmuutta mittauksiin”. Kurssin luennoitsijat ovat on tutkija, DI Ilkka Iisakka ja tutkija, TkT Maija Ojanen MIKESistä.

Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Päivän aikana perehdytään mittausepävarmuuden määrittämisen periaatteisiin sekä harjoitellaan muutaman yksinkertaisen laskuesimerkin avulla. Osallistujat saavat perustiedot mittausepävarmuuden arvioinnista ja laskemisesta sekä ideoita kurssilla esitettyjen asioiden soveltamiseksi omissa mittauskohteissaan. Laskuesimerkit tukevat mittausepävarmuusarvion laatimisen konkreettista oppimista ja ovat periaatteiltaan sovellettavissa yleisellä tasolla, vaikka käsitelevätkin tiettyjä suureita. Ohjelma.

Ilmoittautuminen. Ilmoittautumiset 10.10.2014 mennessä.

EU-parlamentti hyväksyi 600 M€ EMPIR-ohjelman

Euroopan Parlamentti hyväksyi 15. huhtikuuta innovaatioiden investointipaketin. Paketti sisältää Euroopan metrologian innovaatio- ja tutkimusohjelman (EMPIR), joka on suoraa jatkoa EMRP-tutkimusohjelmalle. EMPIR on seitsemänvuotinen ohjelma ja sen kokonaisbudjetti on 600 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta ja puolet jäsenvaltioilta. Suomi on mukana ohjelmassa 4 %:n osuudella. Lue lisää.

Early-Stage Researcher Mobility Grant -haku nyt auki

Lisätietoa EMRP-sivuilla

Pinnalla

Tykkää meistä Facebookissa